Economische zelfstandige mensen zijn gelukkig

Missie

De missie van het Standby Fonds is om eerlijke arbeidsparticipatie te bevorderen en zoveel mogelijk mensen te ondersteunen duurzaam economisch zelfstandig worden.

Het Standby Fonds voert haar missie uit door met haar projecten deelnemers te begeleiden naar werk en te ondersteunen in het opbouwen van economische zekerheden. Daarnaast zet het Standby Fonds zich in om uitbuiting en uitsluiting op de arbeidsmarkt tegen te gaan door de belangen van kwetsbare partijen op deze markt te behartigen.
Ornament Ornament
Scheidingslijn website Stichting Standbyfonds
Ornament Ornament

Uitgangspunten

Het Standby Fonds is opgericht in 2018, omdat wij kansen zien om mensen duurzaam verder te helpen. Door mensen zelfredzaam te maken, worden zij onafhankelijk en krijgen hiermee de vrijheid om hun eigen keuzes te maken. Bij het uitvoeren van onze missie hebben wij een aantal uitgangspunten voor hoe wij onze missie willen bereiken.

Perspectief bieden
Met onze projecten willen we mensen niet alleen op de korte termijn verder helpen, maar hen ook voor daarna een perspectief geven. We willen graag dat mensen zo snel mogelijk (betaald) werkervaring opdoen op de echte arbeidsmarkt.

Bij projecten waar deelnemers als vrijwilliger beginnen, moeten zit hun perspectief op betaald werk zichtbaar vergroten. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid om in hun eigen tempo door te groeien naar vergelijkbaar betaald werk.

Motivatie en doorgroeiperspectief
Van onze deelnemers verwachten wij dat zij zelf gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan. Ook vinden wij het belangrijk dat de deelnemers in potentie kunnen doorgroeien naar economische zelfstandigheid.

Langdurige begeleiding mogelijk
Wij vinden het erg belangrijk dat onze deelnemers zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. In onze projecten vermijden we daarom het gebruik van harde deadlines. We evalueren periodiek om te zien of de deelnemers nog steeds kansrijk zijn om een traject succesvol af te ronden. Deze werkwijze maakt het mogelijk om deelnemers hulp op maat te geven en hen, waar nodig, langdurig te begeleiden.
Ornament Ornament
Scheidingslijn website Stichting Standbyfonds
Ornament